Документи

решење о забрани коришћења личне карте као путне исправе
Датум објаве
21.06.2024.   00.00 часова
Решење се може преузети у ПУ Јагодина, ОЗУП, канцеларија број 9, улица Бошка Бухе број ББ.
Преузмите документ 205-20759/24-1
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Јагодини

Крујези Бесник - решење
Датум објаве
21.06.2024.   11.00 часова
Решење о поништењу возачке дозволе могуће је преузети у Полицијској управи за град Београд, Управи за управне послове, канцеларији број Ф5, улица Омладинских бригада број 1, у периоду од 07.30 до 15.30 часова.
Преузмите документ 03.15.9 број 222-Р-3074/23
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom - Ilija Vasić
Датум објаве
20.06.2024.   14.30 часова
saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom
Преузмите документ 05-222/2-941
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пожаревцу

saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom-Ilija Vasić
Датум објаве
20.06.2024.   14.30 часова
Saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom-Ilija Vasić
Преузмите документ 05-222/2-1032
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пожаревцу

Saopštenje o vremenu trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom-Predrag Milanović
Датум објаве
20.06.2024.   14.15 часова
Saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrana upravljanja motornim vozilom
Преузмите документ 05-222/2-505
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пожаревцу

Saopštenje o vremenu trajanja izrečene zaštitne mere zabrana upravljanja motornim vozilom - Nikolić Snežana
Датум објаве
20.06.2024.   14.00 часова
Saopštenje o vremenu trajanja izrečene zaštitne mere zabrana upravljanja motornim vozilom
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пожаревцу

Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом - Николић Снежана
Датум објаве
20.06.2024.   14.00 часова
Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом
Преузмите документ 05-222/2-761
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пожаревцу

Saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom - Nenad Miladinović
Датум објаве
20.06.2024.   13.45 часова
Saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom
Преузмите документ 05-222/2-439
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пожаревцу

Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом - Ненад Миладиновић
Датум објаве
20.06.2024.   13.45 часова
Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пожаревцу

Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Веру Питулић
Датум објаве
20.06.2024.   00.00 часова
Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Веру Питулић, број 205-18/24 од 7.6.2024. године
Преузмите документ 205-18/24 од 7.6.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Ненад Дракулић - Позив за усмену расправу
Датум објаве
19.06.2024.   12.00 часова
Ненад Дракулић - позив за усмену расправу ради утврђивања адресе пребивалишта, који се може преузети у Полицијској управи за град Београд, Полицијској станици Савски венац, Одсеку за управне послове, улица Савска 35.
Преузмите документ 03.15.26.3 број 205.5-94/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Миша Несторовић - Позив за усмену расправу
Датум објаве
19.06.2024.   12.00 часова
Миша Несторовић - позив за усмену расправу ради утврђивања адресе пребивалишта, који се може преузети у Полицијској управи за град Београд, Полицијској станици Савски венац, Одсеку за управне послове, улица Савска 35.
Преузмите документ 03.15.26.3 број 205.5-78/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Филип Мркајић - Позив за усмену расправу
Датум објаве
19.06.2024.   12.00 часова
Филип Мркајић - позив за усмену расправу ради утврђивања адресе пребивалишта, који се може преузети у Полицијској управи за град Београд, Полицијској станици Савски венац, Одсеку за управне послове, улица Савска 35.
Преузмите документ 03.15.26.3 број 205.5-84/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Милица Вујичић - позив за усмену расправу
Датум објаве
19.06.2024.   12.00 часова
Милица Вујичић - позив за усмену расправу ради утврђивања адресе пребивалишта, који се може преузети у Полицијској управи за град Београд, Полицијској станици Савски венац, Одсеку за управне послове, улица Савска 35.
Преузмите документ 03.15.26.3 број 205.5-100/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Голубовић Никола - Саопштење
Датум објаве
19.06.2024.   12.00 часова
Саопштење о времену трајања заштитне мере забране управљања моторним возило можете преузети у Полицијској управи у Новом Саду, у Одељењу за управне послове , ул. Булевар кралја Петра Првог 11, на другом спрату у канц. бр. 32.
Преузмите документ 931/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о обустављању поступка за стицање држављанства Републике Србије лица Самаходај Мирјета из Призрена
Датум објаве
19.06.2024.   09.30 часова
Координациона управа за Косово и Метохију, ПУ за Призрен - Решење о обустављању поступка за стицање држављанства Републике Србије лица Самаходај Мирјета из Призрена
Преузмите документ 03.8 број: 204-2-227/2023, од дана 03.04.2024. године
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

Решење о обустављању поступка за стицање држављанства Републике Србије лица Шаља Зеља
Датум објаве
19.06.2024.   09.30 часова
Координациона управа за Косово и Метохију, ПУ за Призрен - Решење о обустављању поступка за стицање држављанства Републике Србије лица Шаља Зеља.
Преузмите документ 03.8 број: 204-2-147/2023, од дана 03.04.2024. године
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

Решење о оустављању поступка за стицање држављанства Републике Србије за лице Шаља Арбенд
Датум објаве
19.06.2024.   09.15 часова
Координациона управа за Косово и Метохију, ПУ за Призрен - Решење о обустављању поступка за стицање држављанства Републике Србије за лице Шаља Арбенд из Призрена.
Преузмите документ 03.8 број: 204-2-35/2023, од дана 03.04.2024. године
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

Решење о одбијању захтева за издавање путне исправе на име Zymeri Gani из Подујева
Датум објаве
19.06.2024.   08.45 часова
Координациона управа за Косово и Метохију, Одељење за управне послове у Београду, улица Љермонтова 12а - Решење о одбијању захтева за издавање путне испрваве на име Zymeri Gani из Подујева.
Преузмите документ 03.14.2 27-1577-01/24-КУ, од дана 07.05.2024. године
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

Решење о одбијању захтева за издавање путне исправе на име Мурати Шабан из Призрена
Датум објаве
19.06.2024.   08.45 часова
Координациона управа за Косово и Метохију, Одељење за управне послове у Београду, улица Љермонтова 12а - Решење о одбијању захтева за издавање путне исправе на име Мурати Шабан из Призрена
Преузмите документ 03.14.2 27-5302-1-01/22-КУ, од дана 17.04.2024. године
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију